تاریخچه ی آقبلاغ

آغبلاغ درچهارکیلومتری مرکزبخش وده کیلومتری ازمرکزدهستان آلنی فاصله دارد.آغبلاغ،با مساحتی حدود617هکتاردرقسمت جنوبی شهرستان مشگین شهر قرارگرفته است.این روستاازطرف شمال به خیاو داشی مشگین شهروازطرف جنوب به ییلاق طایفه عربلووازطرف غرب به روستای عوروروستای مجندی وازطرف شرق به روستای باللوجه (میرک)متصل وهمسایه می باشد.آغبلاغ ازسه طایفه تشکیل شده است وبه روایتی افراد اولیه ی این روستا راساکنین روستای عورکه درضلع غربی این روستاقرار داردتشکیل داده اند وکم کم به لحاظ وجودآب گوارا«کالاخانا بلاغی »و«آق بلاغ»عده ای ازایالات مغان ومهاجران جمهوری آذربایچان دراین منطقه اسکان یافته اند اما به روایتی ساکنان اوّلیه ی آغبلاغ رامهاجران «گورکندی»که فعلا خالی ازسکنه می باشد تشکیل داده اند.درهر حال ازهرکجا که آمده واین روستا راتشکیل داده اندچندان مهم به نظر نمی آیدولی عنوان طایفه هاخود نشان ازقومیت این روستارا نشان می دهد.

1-طایفه ی مصطفی لو،2-طایفه ی کبریتچی ،3-طایفه ی دوتلو  تشکیل می شود.

آق به فارسی یعنی سفیدوبلاغ به معنی چشمه وبه خاطر وجودخاک سفید درمحلی که چشمه وجود دارد به این نام خوانده شده است.

آغبلاغ ازنظر تاریخی به قدمت خیاو بوده ویک بار نیز درسال 1294شمسی به علت قحطی وتنگدستی این روستا ویران وخالی ازسکنه شده البته دراین سال عده ی زیادی از دهات ویران وخالی ازسکنه گردیدمشهوراست که آقبلاغ چنان خلوت شد که حتی سایه ی پرنده ای هم درآن دیار به چشم نمی خورد.

آب زراعی این روستا ازطریق نهر خاتون که ازکوه «آی قار»سرچشمه می گیرد تامین می شود وفقط بخشی از زمین های آغبلاغ راتحت پوشش قرار می دهد.اخیرا قسمتی ازآب این نهر راجهت استفاده آب مشروب مشگین شهراداره آب وفاضلاب بهره برداری می کندوازاین لحاظ هم مشکلی به مشکل این روستا افزون شده است.

اماباوجود کمبود آب دراین منطقه فرهنگ باغ وباغبانی رواج پیدا کرده ولی هنوز به ثمر نرسیده که اگرروزی این باغهابه ثمربرسدتحول عظیمی دراقتصاد روستا بوجود خواهد آمد.

اکثرساکنین این روستا به کارکشاورزی .دامپروری اشتغال دارند عمده محصولات این روستا گندم ،جو،عدس ونخوددرزمینهای دیمی وشبدر ،یونجه،لوبیاچیتی وسیب زمینی درزمینهای آبی وبرای تامین علوفه ی دام وخود می کارند.زنان نیز همراه مردان دراقتصاد روستاسهم قابل ملاحظه ای را دارند ودرفصل زمستان بعد ازفراغت ازکارکشاورزی ودامداری به صورت محدود به بافت فرش محلی ازنوع «اوج ارشین»مشغول می شوند.

«آرپا چوخوری »این روستا از لحاظ تاریخی جزو آثارباستانی بوده ونشان از فرهنگ وهویت خاص این روستا است.

وجود قبرستان قدیمی دریک ونیم کیلومتری آغبلاغ درقسمت جنوب شرقی قدمت تاریخی آغبلاغ رامی رساند.

بطور خلاصه آغبلاغ باتوجه قرار گرفتن درمسیر آبهای معدنی ونزدیکی به شهر وقدمت تاریخی ،فاقد هرگونه امکانات رفاهی و ورزشی بوده دارای آب ،برق ،تلفن،راه ارتباطی ،آسفالت،مسجد،فروشندگی نفت،شرکت تعاونی،خانه ی بهداشت ودکل های تلفن همراه است ودر تمام مقطع مدرسه دارد. 

با توجه به اینکه این منطقه  زمینه مناسبی برای جذب گردشگر و توریسم دارد. لازمه حمایت اهالی محترم این منطقه را در زمینه سرمایه گذاری در این منطقه را می طلبد.


نوشته شده در تاريخ بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ توسط داریوش طهماسبی
کتاب حاضر ترکیبی از خلاصه کتاب کاتلر ، 3 استاد و DLMمی باشد و دارای سوالات کنکور سال های آخر یعنی 87 تا 91 می باشد .

کتاب مدیریت بازاریابی


برچسب‌ها: کتاب بازاریابی و مالی

ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط داریوش طهماسبی
 

 


نوشته شده در تاريخ پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط داریوش طهماسبی

نوشته شده در تاريخ نهم اسفند ۱۳۹۱ توسط داریوش طهماسبی


نوشته شده در تاريخ دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ توسط داریوش طهماسبی
حفاظت از گونه های جنگلی اردبیل نیازمند توسعه فرهنگی است
نوشته شده در تاريخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ توسط داریوش طهماسبی

khiav 3


khiav 8
نوشته شده در تاريخ سیزدهم آبان ۱۳۹۰ توسط داریوش طهماسبی
    

VPN

قالب بلاگفا